மத்திய அரசு NIRT நிறுவனத்தில் பணிபுரிய ஆசையா? நாளை கடைசி நாள்!

மத்திய அரசு NIRT நிறுவனத்தில் பணி புரிய ஆசையா? நாளை கடைசி நாள்! இந்தியாவின் காசநோய் தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் உள்ள காலியிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் இற்கான விண்ணப்பம் விண்ணப்பிக்கும் கடைசி நாள் 21.12.2020. பணி: Scientist C, Consultant Medical, Consultant Microbiologist, Project Technical Officer Senior Investigator, Project Technical Officer Senior Technical Assistant, Project Technical Officer Medical Social Worker, Project Assistant Field … Read more