தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021 (Tamil Nadu Agricultural University Recruitment 2021) தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி Senior Research Fellow, Junior Research Fellow, Technical Assistant  பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க  விரும்புவோர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் படி விண்ணப்பிக்கலாம். அமைப்பின் பெயர்: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் பதவியின் பெயர்: Senior Research Fellow, Teaching Assistant, Junior Research Fellow, Field … Read more

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021(Tamil Nadu Agricultural University Recruitment in 2021 ) தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி Senior Research Fellow, Junior Research Fellow, Technical Assistant  பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க  விரும்புவோர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் படி விண்ணப்பிக்கலாம். அமைப்பின் பெயர்: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் பதவியின் பெயர்: Post Name No. of Post Senior Research Fellow … Read more